Faderskabssager online

Faderskabssager – Kom godt i gang! – Rigsarkivet

Rigsarkivet har faderskabssager/oplysning om fædre til børn født uden for ægteskab fra hele Danmark, men kun sager behandlet af en myndighed.

Faderskabssag – alimentationssag

For at finde en faderskabssag er det nødvendigt at kende faderens og/eller moderens navn og bopæl (amt og retskreds), samt årstal for barnets fødsel.

Rigsarkivet Daisy: Faderskabssager & arkivregistraturer

10. dec. 2019 — En faderskabssag er en såkaldt journalsag, fordi den føres ind i myndighedens journal og får et journalnummer ved den pågældende myndighed. Lad …

En faderskabssag er en journalsag. Myndigheders journalsystemer har ændret sig gennem tiden, så kig i en arkivregistratur, før du går i gang.

Hvor går jeg hen for at finde en eventuel faderskabssag fra 1924

30. jan. 2023 — Egentlige faderskabssager eksisterer kun, hvis faderen ikke vedkender sig faderskabet eller der er flere mulige fædre.

Faderskabssager (indtil 1919)

Moderen eller sognerådet rejser faderskabssagen (privat politisag) i den retskreds, hvor barnefaderen bor!! Find politiprotokollen + evt. sager til …

Københavns Overpræsidium, Familieretlige sager – Rigsarkivet

Arkivalieronline – Københavns Overpræsidium, Familieretlige sager

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy. Søg efter digitalt skabte arkivalier Du …

Arkivalieronline – Registraturer – Landsarkivet for Nørrejylland

Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler, Retsbetjente i Jylland (1919 – 1960) ; Randers Amt, Oversigt over faderskabssager – Randers Amt (1786 – …

Faderskabssager kom godt i gang – Forskning

På. Arkivalieronline finder du navneregistre og journaler til de sager, der handler om familieret – herunder adoption, faderskab, børnebidrag og skilsmisse. Før …

Faderskab – Borger.dk

Det indebærer faderskabet · at faren har pligt til at forsørge sit barn · at barnet og faren har ret til at arve efter hinanden · at faren kan få samvær med sit …

Indscannede arkivalier fra amter og len – Sall Data

Keywords: faderskabssager online